Q10 Refrigerated Unit Cup Warmer

Q10 Refrigerated Unit Cup Warmer

Tủ lạnh Q10 nhỏ gọn lưu trữ tới 4 lít sữa tươi.

Kích thước (r x s x c): 255 x 444 x 670 mm 
Power at 220-240V~ 50/60Hz: 150-200 W

MUA HÀNG
Kích thước (r x s x c): 255 x 444 x 670 mm
Công suất 220-240V~ 50/60Hz: 150- 200 W