Tin tức

05.06.2019

Khuyến mãi hấp dẫn tháng 6/2019

Combo LaCimbali (M27 / M26/ M23/ M39) + CM on Demand

Giảm giá 20% + bộ quà tặng trị giá 4.380.000

 

  • Bảo hành: 24 tháng
  • Vận chuyển & lắp đặt: miễn phí (chỉ áp dung tại HCM, DN, HN, PQ, NT)
  • Bảo trì tại chỗ: x4 (chỉ áp dung tại HCM, DN, HN, PQ, NT)
  • Đào tạo Barista: 3 giờ (chỉ áp dung tại HCM, DN, HN, PQ, NT)

 

 

Combo Casadio ( A1/A2) + CM on Demand

Giảm giá 25% + bộ quà tặng trị giá 3.759.000

 

  • Bảo hành: 18 tháng
  • Vận chuyển & lắp đặt: miễn phí (chỉ áp dung tại HCM, DN, HN, PQ, NT)
  • Bảo trì tại chỗ: x2 (chỉ áp dung tại HCM, DN, HN, PQ, NT)
  • Đào tạo Barista: 2 giờ (chỉ áp dung tại HCM, DN, HN, PQ, NT)

RELATED