Cappuccino, Espresso Cup

Cappuccino, Espresso Cup

• Chất liệu gốm sứ cao cấp
• Phủ trắng bóng bên ngoài

MUA HÀNG