Decaffeinated *Nespresso® Compatibale, 100% Compostable Coffee Capsules

Decaffeinated *Nespresso® Compatibale, 100% Compostable Coffee Capsules

Cà phê nguyên chất 100% Arabica được rang vừa và xử lý bằng quy trình khử caffein của Thụy Sĩ.

 

Bao bì: 100% vật liệu tái chế được sử dụng. 25x viên nang sinh học trong mỗi hộp.

Mức độ rang: Vừa.

Rang và đóng gói tại Melbourne, Australia.

 
*Nespresso® is a registered trademark of Société des Produits Nestlé S.A. and neither that company nor its affiliates have manufactured or endorsed our products in any way
MUA HÀNG