M21 Junior

M21 Junior

Cà phê espresso và cappuccino chất lượng cao

M21 Junior được thiết kế dành cho những người phục vụ ăn uống, những người mặc dù có không gian hạn chế nhưng vẫn muốn cung cấp cà phê espresso và cappuccino theo phong cách truyền thống Ý. Junior là máy một nhóm có cả phiên bản tự động (M21 Junior DT) và phiên bản M21 Junior S bán tự động.
MUA HÀNG
Steam wands 1
Hot water wands 1
Bolier capacity 2.5
Power at 220-240V 1900
Dimension (w x d x h) 320 x 470 x 430
Weight 33