Milk Frother

Milk Frother

Bình tạo bọt sữa nóng, lạnh Mitaca là bình sữa nhỏ và đơn giản để chuẩn bị cappuccino, latte, sữa lạnh và socola nóng lạnh. 2 đĩa tạo bột sữa để chuẩn bị sữa theo cách của bạn, tự động tiết kiệm điện đến mức thấp nhất. Máy Mitaca nóng lạnh được thiết kế để làm việc với M4 Capsule để chuẩn bị tất cả các loại cà phê yêu thích của bạn.

 

• Bình tạo bọt bằng thép không gỉ.
• Thiết kế nhỏ gọn.
• Đèn báo để bạn biết khi nào máy đẵ sẵn sàng.

MUA HÀNG